Skip to main content
BOGEN

DIG OG DEN DANSKE MODEL

Vælg mellem 7 kapitler

KAPITEL 01

NYVALGT & HVADSÅ?

I dette kapitel kan du læse om, hvilke opgaver, pligter og rettigheder, du har som arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant

KAPITEL 02

DEN DANSKE MODEL

I dette kapitel kan du læse om opbygningen og organiseringen af det danske arbejdsmarked. Du bliver præsenteret for den danske model, som regulerer det danske arbejdsmarked.

KAPITEL 03

FAGLIG ORGANISATIONER & ORGANISERING

I kapitlets første del er en præsentation af de vigtigste organisationer på henholdsvis arbjdstager- og arbejdsgiversiden. Den anden del handler om organisering, altså hvordan du engagerer og inddrager dine kolleger i det faglige arbejde.

KAPITEL 04

SAMARBEJDE & TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

Kapitlet giver en introduktion til samarbejdssystemet/MED systemet og arbejdsmiljøorganisationen. Og beskriver det daglige arbejde omkring at sikre et godt samarbejde og trivsel blandt kollegerne.

KAPITEL 05

LOKALFORHANDLINGER & LØNSYSTEMER

I dette kapitel kan du læse om, hvilke opgaver, pligter og rettigheder du har som tillidsrepræsentant.

KAPITEL 06

KONFLIKTER & MISTRIVSEL

I dette kapitel kan du læse om opbygningen og organiseringen af det danske arbejdsmarked.

KAPITEL 07

NYE TRENDS – OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR DEN TILLIDSVALGTE

I dette kapitel får du nogle bud på, hvilke forandringer fremtiden bringer og hvad det kan betyde for dit arbejde som Arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant.