Skip to main content

KAPITEL 05

Lokalforhandlinger & lønsystemer

Herunder finder du en række værktøjer, der understøtter og sætter perspektiv på de emner kap. 5 omhandler.

Inspirations materialet til kapitlet “Lokalforhandlinger og lønsystemer” består af:

Videoer

Bed om hjælp, når du er nyvalgt

Sus Bendtsen fra FOA fortæller om, hvordan hun som nyvalgt fik støtte og vejledning til at gennemføre sine første forhandlinger.

Reference: Filmen er produceret af FIU i 2015

Kollegernes forventninger – til løn og arbejdsvilkår

Kenneth og Kristian fra Dansk metal interviewer kolleger om dilemmaer på arbejdspladsen -særligt med fokus løn og forventninger.

Reference: Filmen er produceret af Dansk metal i 2020
Du kan læse mere på:https://www.danskmetal.dk/trstartpakke/Sider/default.aspx

Forbered dig på forhandlingen

Dansk magisterforening har lavet en lille film om, hvordan du som tillidsvalgt kan forberede dig til en forhandling.

Reference: Dansk magisterforening

Lokalaftaler

I filmen forklarer Christian Elgaard hvad en lokalaftale er og han giver gode råd til dig, der skal i gang med at lave en. Han gennemgår 3 elementer: Hvem kan tage initiativ til at indgå en aftale, Hvad kan aftalen indeholde, herunder, forringelser og forbedringer, samt gyldigheden af en aftale.

Christian Elgaard er valgt i Dansk El-Forbund.  Filmen er også produceret af Dansk El-Forbund og målrettet deres tillidsvalgte.

Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021