Skip to main content

KAPITEL 07

Nye trends – opmærksomhedspunkter for den tillidsvalgte

Herunder finder du en række værktøjer, der understøtter og sætter perspektiv på de emner kap. 7 omhandler.

Inspirations materialet til kapitlet “Nye trends – opmærksomhedspunkter for den tillidsvalgte” består af:

Podcasts

Sådan kommer teknologien til at påvirke fremtidens arbejdsmarked

Gå til podcast (ekstern)

Techtopia er en ugentlig podcast om teknologi, startups og forskning. Om digitalisering, kunstig intelligens, nano, bio og den 4. industrielle revolution. Vært er Henrik Føhns, hidtil kendt fra DR.

Reference: Ingeniørforeningen, IDA står sammen med seks partnere bag den ugentlige podcast Techtopia..

Fremtidens eftertragtede medarbejdere

Gå til podcast (ekstern)

Fremtidens arbejdsmarked ser meget anderledes ud end det arbejdsmarked, vi har i dag, og det stiller nye krav til kompetencer, vores evne til at bygge resiliens og at kunne navigere.

I denne podcast taler IDA´s karriererådgiver Morten Esman med Futurist Simon Fuglsang Østergaard om, hvad det er for kompetencer. Vi får brug for i fremtiden,.

Reference: Ingennørforeningen IDA har produceret denne podcast om fremtidens arbejdsmarked.

Videoer

Er vi rustet til fremtidens arbejdsmarked?

Gennem de senere år har ord som disruption og den fjerde industrielle revolution præget debatten om fremtiden på arbejdsmarkedet. Man taler om robotternes indtog, kunstig intelligens og frygten for teknologisk arbejdsløshed. Samtidig hører vi om en øget polarisering på arbejdsmarkedet. Men hvordan er det danske arbejdsmarked og lønmodtagerne egentlig rustet til fremtidens forandringer?

Det spørgsmål søger vi svar på ved dette webinar med chefanalytiker Emilie Agner Damm fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, økonomiprofessor Michael Rosholm fra Aarhus Universitet og formand Lizette Risgaard fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Reference: Arbejderbevægelsens erhvervsråd har optaget et weinar om fremtidens arbejdsmarked

Udfordringer for fremtidens ledere

I denne video fortæller samfundsforsker Rasmus Willig om, nogle af de største udfordringer for nutidens og fremtidens ledere, han mener skal løses, hvis ikke der skal opstå endnu mere stress og mistrivsel i arbejdslivet. Han kobler kriser på arbejdspladsen og klimakrisen.

Reference: Videoen er produceret af fagforeningen ”lederne”. Du kan læse mere om udfordringerne for nutiden og fremtidens ledelse her

https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-viden/2018/ledelse-i-dag-marts-2018/hvor-langt-gaar-lederens-ansvar

Frivillige skal være det ekstra krydderi

Patricia Dundorf, social og sundheds assistent i FOA  fortæller om fordele og ulemper ved at have frivillige på arbejdspladsen.

Reference: Filmen er produceret af FIU i 2017