Skip to main content

KAPITEL 01

Nyvalgt & hvad så?

Herunder finder du en række værktøjer, der understøtter og sætter perspektiv på de emner kap. 1 omhandler.

Inspirationsmaterialet til kapitel 01: “Nyvalgt & hvad så” består af:

Videoer

Den tillidsvalgtes rolle i den danske model

Filmen forklarer hvad den danske model er, og hvilken rolle du som tillidsvalgt -særligt tillidsrepræsentant spiller i modellen.

Reference: Filmen er produceret i 2015

Pas på dig selv

Joan Hindsgavl-Nissen giver her gode råd til, hvad du kan gøre for at passe på dig selv, så dit hverv ikke kommer til at fylde hele dit liv.

Reference: Filmen er produceret af FIU i 2015

Udfordringer for nyvalgt TR

Søren Svendsen fortæller om en svær start som tillidsrepræsentant og om, hvordan han kom igennem det og fik mod på opgaverne. I dag er Søren med i afdelingsbestyrelsen og har et stort netværk af TR kolleger, han trækker på.

Reference: Filmen er produceret af FIU i 2015

Dine kollegers forventninger til dig

Mød Kim og Pia, Når FOA sender dem ud for at tale med tillidsvalgte om de forventninger deres kolleger havde til dem, da de blev valgt.

Reference: Filmen er produceret af FOA TR i 2020
Du kan læse mere på : https://www.foa.dk/forbund/temaer/p-aa/startpakke-tr

Kom godt i gang som nyvalgt

I filmen giver Peter Røntved 3 råd til, hvordan du som nyvalgt kan komme i gang med dit nye hverv. Rådene er 1.Kortlægning af dine kolleger 2. skab god kontakt til dine kolleger 3. find ud af hvilke problemer kollegerne er optaget af at få løst.

Peter Røntved er ansat i dansk El-Forbund, hvor han bl.a. arbejder med organisering. Filmen er også produceret af Dansk El-Forbund og er målrettet deres tillidsvalgte.

Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021

Nyvalgt Arbejdsmiljørepræsentant

I filmen forklarer Lars Sørensen hvilke opgaver en arbejdsmiljørepræsentant har. Han fortæller at opgaverne kan opdeles i 2 typer; de daglige arbejdsmiljøopgaver, som primært er knyttet til kollegernes sikkerhed og trivsel i hverdagen. De overordnede og mere strategiske opgaver, der knytter sig til dialogen om hele arbejdspladsens fremtidige arbejdsmiljø.

Lars Sørensen er valgt i Dansk El-Forbund. Filmen er også produceret af Dansk El-Forbund og målrettet deres tillidsvalgte.

Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021

Nyvalgt tillidsrepræsentant

I filmen forklarer Christian Elgaard hvilke opgaver en tillidsrepræsentant har i Dansk El forbund. Han giver gode råd til, hvordan du som nyvalgt bliver synlig for dine kolleger og hvorfor det er vigtigt at få en god relation både til dem og til chefen.

Christian Elgaard er valgt i Dansk El-Forbund.  Filmen er også produceret af Dansk El-Forbund og målrettet deres tillidsvalgte.

Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021