Skip to main content

BESLUTNINGSREFERATET – GODE RÅD OG SKABELON

Værktøjet giver gode råd til, hvordan du kan udforme et godt referat. Det indeholder også en skabelon, du kan vælge at udprinte eller tilpasse, så den matcher dit behov.

Som tillidsrepræsentant har du måske ansvar for at afvikle generalforsamling, klubmøder mm, hvor det er påkrævet, at der skrives et referat. Referatet kan anvendes som en hjælp til at planlægge og styre mødet, hvis du har udarbejdet en skabelon på forhånd. I skabelonen kan du angive emnerne, dem der skal sige noget og evt. også den tid, der er til rådighed under hvert punkt. Når du færdiggør referatet, skal du overveje om det er dækkende for, hvad der foregik, og om det kan forstås af læsere, som ikke deltog i mødet.

Sådan gør du

Lav et dokument ud fra den vedlagte skabelon og følg trinnene nedenfor.

Før mødet
Forbered referatet ved at skrive følgende ind i skabelonen:

 • Hvad er formålet med mødet
 • Hvem er indkaldt
 • Hvad er på dagsordnen
 • Hvem skal fremlægge de forskellige punkter
 • Hvor lang tid er der afsat til hvert punkt.

Under mødet
Notér følgende i skabelonen

 • Deltagerne – dem der er mødt op og dem der er udeblevet
 • Stikord fra indlæg under dagsordenspunkterne
 • Konklusion under hvert punkt

Efter mødet
Læs referatet igennem og færdiggør det sådan at

 • Det der står er i overensstemmelse med, hvad der foregik
 • At der er konklusioner på hvert dagsordenspunkt
 • At referatet giver mening for læsere, der ikke deltog i mødet.

Send referatet til alle, der var indkaldt til mødet..

Referat

Emne:

 

Formål med mødet:

 

Mødeleder:

Referent:

Dato:

Varighed:

 

Tilstedeværende:

 

 

Fraværende:

 

 

Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Download referatskabelon som word-dokument her.

Reference
Værktøjet er udviklet med inspiration fra bogen www.bedremoedekultur.dk

Link
Power Point showet er udviklet i forlængelse af bogen “Bedre mødekultur”: Bedre mødekultur.pptx