Skip to main content

KAPITEL 03

Faglige organisationer og organisering

Herunder finder du en række værktøjer, der understøtter og sætter perspektiv på de emner kap. 3 omhandler.

Inspirations materialet til kapitlet “Faglige organisationer og organisering” består af:

Videoer

Kreative og engagerende klubmøder

Claus Pedersen og Rene Desheim fortæller om, hvordan, de bruger klubben, når nye kolleger skal meldes ind i fagforeningen

Reference: Filmen er produceret af FIU i 2015

Fortæl de nye kolleger om fagforeningen

Sus Bendtsen fra FOA fortæller om, hvad hun gør, når nye kolleger skal introduceres for fagforeningen

Reference: Filmen er produceret af FIU i 2015

Sådan får du dine kollegers opbakning

Kristian og Kenneth fra Dansk metal interviewer andre tillidsvalgte om dilemmaer på arbejdspladsen – særligt med fokus på, hvordan du som tillidsvalgt får opbakning fra dine kolleger -også dem der ikke har stemt på dig

Reference: Filmen er produceret af Dansk metal i 2020
Du kan læse mere på: https://www.danskmetal.dk/trstartpakke/Sider/default.aspx

Kortlægning af kolleger på arbejdspladsen

Filmen forklarer hvordan tillidsvalgte på Siemens vindpower har kortlagt alle deres kolleger som led i en organiseringskampagne

Reference: Filmen er produceret af FIU i 2016

Organisering af kollegerne i FOA

Mød Kim og Pia, Når FOA sender bilen rundt i Danmark for at tale med tillidsvalgte om organisering af kollegerne

Reference: Filmen er produceret af FOA TR i 2020
Du kan læse mere på : https://www.foa.dk/forbund/temaer/p-aa/startpakke-tr

Skab relationer til kollegerne gennem samtale

Filmen forklarer hvordan tillidsvalgte på Siemens vindpower har arbejdet med at skaber relationer til deres kolleger gennem 1:1 samtaler som led i en organiseringskampagne

Reference: Filmen er produceret af FIU i 2016

Inddragelse af kolleger i organiseringsarbejdet

Filmen forklarer hvordan tillidsvalgte på Siemens vindpower har Inddraget deres kolleger og gjort dem aktive på arbejdspladsen

Reference: Filmen er produceret af FIU i 2016