Skip to main content

KORTLÆG DIN ARBEJDSPLADS – FÅ OVERBLIK OVER MEDLEMSSITUATIONEN

Kortlægning af din arbejdsplads er et godt sted at starte for dig, som gerne vil i gang med at organisere kollegaerne og skabe opbakning til det faglige arbejde.

Du skal bruge et skema. Du kan lave dit eget eller også kan du bruge det, der er vedlagt her.

Skemaet indeholder oplysninger om de forskellige afdelinger eller arbejdshold, din arbejdsplads er opdelt i. Derudover er der plads til at registrere navne på alle medarbejdere og at give dem en farvekode. Koden dækker over, hvorvidt den enkelte kollega er medlem af den rette fagforening og hvordan kollegaen forholder sig til det faglige arbejde. Når skemaet er udfyldt, er det vigtigt at holde det ajour løbende. På den måde har du hele tiden overblik over situationen på din arbejdsplads. Du kan også bruge skemaet som platform for at opstarte fagligt arbejde blandt dine kollegaer. Til det skal du finde frem til to typer af kollegaer;

 • Meningsdannerne
 • De gode fagligt aktive

Meningsdannerne er de personer på din arbejdsplads, de andre lytter til. Det er dem der siger deres mening højt, eller dem der tager teten, når der skal arrangeres noget socialt. De er ikke nødvendigvis med i din fagforening, men de er vigtige at få med på vognen.

De gode fagligt aktive

Det er de kollegaer, du føler, du kan stole på. De er medlem af din fagforening og du kan regne med at de vil hjælpe dig.

Øvelsen er delt op i fire trin

 1. Hvem er I?
 2. Hvem er medlem af den rigtige fagforening?
 3. Hvem er meningsdannere?
 4. Hvem er de gode aktive?

Sådan gør du

Trin 1/ Hvem er I?
Find ud af hvordan din arbejdsplads er opbygget. Er I delt i afdelinger, i skiftehold eller noget andet. Skriv alle kollegaernes navne op i de grupper, de tilhører. Hvis ikke du selv har overblik over alle navnene, kan du evt. få hjælp på lønkontoret eller hos en kollega i de forskellige grupper.

Trin 2/ Hvem er medlem af den rigtige fagforening?
Når du har overblik over alle dine kollegaer, skal du finde ud af, hvor de er organiseret henne. Du noterer det på skemaet med en farve ud for hvert navn. Du kan finde ud af, hvor og om de er medlem ved at spørge dem. Du kan også bede din fagforening om at tjekke din navneliste – de kan se, hvem der er medlem hos jer. Husk at bruge den samme farve til at markere alle de kollegaer, som er medlem af din fagforening.

Trin 3/ Hvem er meningsdannere?
Du skal overveje, hvem meningsdannerne er på din arbejdsplads – gerne fordelt på de afdelinger eller hold, som I er fordelt i. Det gør du ved at stille dig selv eller en kollega fra de respektive afdelinger disse spørgsmål;

 • Hvem udtaler sig om det der foregår på arbejdspladsen?
 • Hvem er positiv eller negativ omkring det der foregår på arbejdspladsen?
 • Hvem er det, der står for at arrangere de sociale ting i afdelingen/ på holdet?
 • Hvem er det, der hjælper kollegaerne med at løse problemer?
 • Hvem bliver anbefalet af kollegaerne?
 • Hvem er det, kollegaerne ser op til?

Når du har overblik over, hvem af dine kollegaer, der er meningsdannere på din arbejdsplads, markerer du det med en bestemt farvekode.

Trin 4/ Hvem er de gode aktive
Du skal overveje, hvem blandt dine kollegaer, du mener, kan og vil hjælpe dig med at lave fagligt arbejde på din arbejdsplads.  Det er godt, hvis du kan finde en eller to fra hver af de afdelinger/hold, I har på arbejdspladsen.

Det er godt, hvis de er meningsdannere, men det er ikke nødvendigt. Det er målet på sigt, at du får god kontakt til meningsdannerne i de forskellige afdelinger, og at det er dem, du samarbejder med.

Skema til kortlægning

Afdeling/Hold: Afdeling/ Hold: Afdeling/Hold:
Farvekode

Medarbejder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktioner Farvekode Medarbejdere: Aktioner: Farvekode Medarbejdere: Aktioner:

 

Farvekoder:

 • Meningsdanner:Rød
 • Medlem: Blå
 • Nyt medlem: Grøn
 • Ikke-medlem: Blank
 • Konkurrerende fagforening: Gul
 • Deltaget i aktion: +
 • Anti fagforening: A

Download skemaet som word dokument her.

 

Reference
Øvelsen er hentet i ”Organiseringshåndbogen”, som er lavet til tillidsvalgte i 3F. Bogen er skrevet af Marta Helleskov, Camilla Herdahl og Jimmi Rasmussen.