Skip to main content

KØNSTJEK AF ARBEJDSPLADSPROBLEMERNE

Kønstjek af arbejdspladsproblemerne er et godt redskab for dig, der vil undersøge, om I er gode til at tage alle arbejdspladsproblemer alvorligt og handle på dem, uanset om de kommer fra mandlige eller kvindelige kollegaer.

Der er undersøgelser, som viser, at det er lettere at handle på problemer, der rejses af mænd, end på problemer, der rejses af kvinder.  Det kan betyde, at en række problemer, som kunne blive til ”gode” sager på din arbejdsplads, måske ikke behandles tilstrækkelig alvorligt. Det betyder også, at der er kollegaer, som oplever, at deres problemer ikke bliver taget alvorligt. Du kan få overblik over, om der er et mønster i de sager, I vælger at tage op på din arbejdsplads. Notér alle de problemer, I tager op og notér samtidig, hvem der rejste dem, og hvem der deltog i drøftelserne. På den måde kan du finde ud af om, der er grupper af kollegaer, der bliver hørt mindre end andre.

Øvelsen her behøver ikke kun at dreje sig om kvinder. Det kan også være afdelinger, teams, unge/ældre eller kollegaer med en anden etnisk baggrund.

Sådan gør du

Du skal lave to skemaer. I det første skema skal du opliste de sager, I har arbejdet med på din arbejdsplads det seneste år og som I er lykkedes med at gøre noget ved. Ud for hver sag skal du angive, om problemet først blev rejst af en kvindelig eller en mandlig kollega. Derefter skal du notere, hvor mange af dine kollegaer, der har deltaget i drøftelser af problemet. Du kan også notere andre oplysninger, du mener kan være relevante for din arbejdsplads. Det kan være, hvilken afdeling kollegaerne kommer fra eller hvilket skiftehold, de er på.

Eksempel

Vundne sager det sidste år
Sag Hvem nævnte først sagen Hvor mange deltog i drøftelserne
skiftehold alder

Download skemaet som word dokument her.

I det andet skema skal du opliste de problemer eller udfordringer, der er blevet nævnt af en eller flere kollegaer, men som ikke blev til en sag, eller det blot ikke er lykkedes at gøre noget ved endnu. Dette skema skal være magen til det første.

Når du har udfyldt begge skemaer, har du bedre mulighed for at foretage en reel vurdering af;

  • om der er nogen grupper på arbejdspladsen, som får mere opmærksomhed end andre
  • om der er grupper, der i højere grad end andre oplever, at deres problemer/udfordringer ikke bliver til sager eller bliver til sager, I ikke kommer i mål med.
  • om der er et særkende ved de ovennævnte grupper, f.eks at den ene gruppe består af kvinder og den anden af mænd, eller den ene gruppe er natarbejdere?

Hvis du vurderer, at der er en skævhed på din arbejdsplads, så har du nu god mulighed for at gøre noget ved det.

 

Reference
Øvelsen er beskrevet med inspiration fra pjecen ”Kønsbevidst kommunikation om fagforeningsmedlemsskab“. Udgivet af FIU-Ligestilling til tillidsvalgte.