Skip to main content

VALG AF TILLIDSVALGTE – KØREPLAN OG TJEKLISTE

Dette værktøj er målrettet dig, der skal arrangere et valg af tillidsvalgte. Her er også gode ideer at hente for dig, der ønsker at stille op som tillidsvalgt.

Står du overfor at skulle genvælges på din arbejdsplads, eller synes du, det er tid til at give stafetten videre til en ny, er der regler og procedurer, som skal følges. Og der gælder forskellige regler ved forskellige tillidsposter.

Her finder du en praktisk køreplan – til inspiration og tjekliste.

Vi har delt køreplanen op i tre trin:

 1. Før valget
 2. Selve valget
 3. Efter valget

Sådan gør du

1. Før valget:

 • Kontakt din lokalafdeling – Hvis de har en valgprocedure så følg den.

Ellers:

 • I orienterer jeres leder om, at I gerne vil vælge fx en tillidsrepræsentant og bed om lov til at måtte afholde valget i arbejdstiden.
 • De medarbejdere, tillidsrepræsentanten skal repræsentere, indkaldes til et valgmøde, hvor lederne ikke er med.
 • Indkaldelsen til mødet kan foregå ved at sætte en seddel op mindst 14 dage før valget skal afholdes – og husk at tage hensyn til dem, der arbejder deltid eller har udgående opgaver.
 • Hvis en eller flere kolleger allerede inden valget har tilkendegivet, at de ønsker at stille op, kan dette skrives på indkaldelsen.

2. Selve valget

 • Den, der har indkaldt til valget, byder velkommen og fortæller om baggrunden for at ville vælge en tillidsrepræsentant.
 • Dagsordenen skrives op eller deles ud, hvis den er skrevet på forhånd. På mødet er det kun nødvendigt at have valg af tillidsrepræsentant (og suppleant) som dagsordenspunkt.
 • Navnene på kandidaterne til tillidsrepræsentant-posten læses op. Hvis der er flere, der gerne vil stille op, skal de sige det her.
 • Der foretages en afstemning. Hvis bare én af deltagerne ønsker, at afstemningen skal være anonym, skal dette ønske efterkommes.
 • Stemmerne tælles op resultatet annonceres.
 • Hvis flere tillidsvalgte har fået samme antal stemmer, foretages lodtrækning – medmindre nogen forlanger omvalg.

3. Efter valget

 • Giv fagforeningen besked om, hvem der er blevet valgt – her udfyldes et valgskema, som sendes til fagforeningen. Valgskemaet kan fås ved at kontakte din fagforening.
 • Skriv evt. bag på skemaet, hvem og hvor mange, der har deltaget i valgmødet.
 • Valget godkendes først, når fagforeningen har modtaget valgskemaet og videresendt en orientering til din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver har 15 dage eller op til 3 uger til at gøre indsigelse. Gør arbejdsgiveren ikke en indsigelse, er valget godkendt.
 • Er du valgt som arbejdsmiljørepræsentant, skal den overenskomstbærende fagforening ikke godkende valget, men din arbejdsgiver skal orienteres om valget. Men det kan være en  fordel, at du fortæller din fagforening, hvem der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads.

Fagforeningen kontakter dig eller kontakt selv din fagforening, om hvilken informationspakke og uddannelse, de kan tilbyde dig som genvalgt eller nyvalgt tillidsvalgt.

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra Tillidszonen.dk, som er FOAs portal for tillidsvalgte.