Skip to main content

LOKALE LØNFORHANDLINGER – FORBEREDELSE TIL FORHANDLINGERNE

Værktøjet er til dig, der skal forberede en lønforhandling på arbejdspladsen.

Det er helt centralt, at du som forhandler har kollegernes opbakning, men også at du kan fornemme, hvor langt opbakningen rækker.

Sørg for, at I alle har realistiske forventninger til resultatet, og husk, at du har frie hænder til at slå sømmet i, når resultatet er der.

Værktøjet giver gode råd til forberedelsen på fire punkter:

 1. Dit mandat
 2. Den indre ro
 3. Troværdighed
 4. Viden

SÅDAN GØR DU

1. Dit mandat
Det er vigtigt, du har sikret dit mandat, før du går til ledelsen. Tal med kollegerne om, hvilke ønsker I har til den kommende lønforhandling. Husk at lytte efter alle stemmer. Jo flere medlemmer du har bag dig, jo stærkere er dit mandat over for ledelsen.

2. Den indre ro
Forbered dig grundigt inden forhandlingerne. Det giver dig overblik, ro og sikkerhed, når du sidder ved forhandlingsbordet. Det er afgørende for din evne til at håndtere de uventede ting, der vil dukke op undervejs.

3. Troværdighed
Din troværdighed er central. Det betyder, at du skal overholde de aftaler, du indgår, men det kan også betyde andre ting:

 • At du har viden om de medlemmer, du forhandler for
 • At du kender medlemmernes aktuelle stillings- og arbejdsbeskrivelser
 • At der er hold i de argumenter, du fremfører, og at du kan dokumentere dem.
 • At du kender konsekvensen af dine egne og modpartens forslag.

4. Viden
Hav styr på de grundlæggende økonomiske argumenter, inden du indleder forhandlingerne. Bed evt. din afdeling om hjælp hertil:

 • Tjek inflationstallene, så du ved, om I bevarer reallønnen
 • Tjek resultater af lokale lønforhandlinger, så du kender niveauet for lokalområdet
 • Tjek lønstatistikken for resultater inden for dit område
 • Undersøg, hvor mange ledige der er inden for jeres område, så du ved, om der er arbejdskraft til rådighed
 • Tjek sygefravær generelt (fx på Dansk Arbejdsgiverforening), så du er forberedt til en diskussion om jeres sygefravær

Følg hele tiden med i produktivitetsudviklingen på din arbejdsplads. Så har du mulighed for at få endnu et argument for lønforhøjelse.

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra pjecen “Styr på lønnen – guide til lokale lønforhandlinger”. Pjecen er skrevet til tillidsvalgte i Dansk Metal.