Skip to main content

JOBVURDERING – ET INTERAKTIVT VÆRKTØJ

Jobvurdering kan anvendes af dig, der vil undersøge om lønnen internt på din arbejdsplads er retfærdig.

Systemer til jobvurdering anvendes i dag af mange større virksomheder. De anvender systemerne til at sammenligne deres lønpolitik med lignende virksomheder og de anvender dem til at finde ud af på hvilket løntrin, forskellige medarbejdergrupper skal placeres. Vi kan også anvende jobvurdering. En jobvurdering giver dig et billede på, hvordan forskellige medarbejdergrupper lønnes ift. hinanden. Du kan få øje på uligheder, der skyldes køn, traditioner på din arbejdsplads, etnisk tilhørsforhold, alder og andet. Det kan derfor være en god forberedelse til lønforhandling at lave en jobvurdering, gerne sammen med kollegerne.

SÅDAN GØR DU

Du klikker ind på hjemmesiden her.

På hjemmesiden har du nu følgende muligheder;

  1. Du kan læse mere om jobvurdering
  2. Du kan se interviews med tillidsrepræsentanter, der har brugt jobvurdering på deres arbejdsplads
  3. Du kan lave en elektronisk jobvurdering

 

Reference
Værktøjet er udarbejdet af 3F på vegne af FIU.