Skip to main content
Kapitel 02

DEN DANSKE MODEL

Kapitlet falder i to dele. Den første del er en overordnet præsentation af den danske aftalemodel og dens aktører, og hvor du som tillidsvalgt er placeret i modellen. Den anden del gennemgår de roller og opgaver, du har som TR eller AMR.

Læs kapitlet her

Kapitlet gennemgår følgende emner og spørgsmål

Del 1
 • Hvad er den danske model
 • Hvem er aktørerne i den danske model
 • På hvilken måde er din arbejdsplads en del af den danske model
 • Hvad er en overenskomst, og hvordan fungerer overenskomstsystemet
 • Hvad er Arbejdsmiljøloven og hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet
 • Hvilken forskel er der på den offentlige og private sektor
Del 2
 • Hvordan forholder du dig til ledelsen, kollegerne, fagforeningen og andre tillidsvalgte
 • Hvad er rammerne for dit arbejde som tillidsvalgt
 • Hvad er din rolle som tillidsvalgt
 • Hvilke opgaver har du som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant
 • Hvordan kan TR og AMR arbejde sammen