Skip to main content

FORETRÆKKER DU FILM?

På denne side kan du se forskellige små film, som har relation til det at være nyvalgt Arbejdsmiljørepræsentant eller Tillidsrepræsentant.

Resume

Her kan du se et kort resume af pointerne fra Kapitel 6 Konflikter og mistrivsel.

Håndtering af faglige konflikter

Se en lille film om, hvordan du som TR forholder dig før, under og efter en faglig konflikt.

Roller og opgaver

Se en gennemgang af tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentantens opgaver, når det kommer til at Håndtere både faglige og personlige konflikter på arbejdspladsen

Bisidder

Se en lille film om opgaven som bisidder for en kollega, der indkaldes til tjenstlig samtale.