Skip to main content
Kapitel 05

LOKALFORHANDLINGER OG LØNSYSTEMER

Som tillidsvalgt er en af dine hovedopgaver at sikre, at dine kollegers interesser bliver tilgodeset. En afgørende opgave er at sikre dine kolleger den bedst mulige løn og de bedst mulige arbejdsvilkår.

Læs kapitlet her

Kapitlet gennemgår følgende emner og spørgsmål

Del 1
 • Hvad er forholdet mellem centrale og lokale forhandlinger?
 • Hvilke forskelle og ligheder er der mellem forhandlinger i det private og i det offentlige
 • Hvilke typer af lønsystemer findes inden for det private og det offentlige arbejdsmarked
 • Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige lønsystemer
Del 2
 • Hvordan foregår lokale forhandlinger
 • Hvad er TR og AMR´s opgaver i lønforhandlinger
 • Hvordan indhenter du mandat
 • Hvem sidder med ved lokale forhandlinger
 • Hvad er fagforeningens rolle ved lokale forhandlinger
 • Hvad gør I, hvis I ikke kan nå til en forhandlingsløsning
 • Det uformelle – kutymer og skuffeaftaler