Skip to main content
Kapitel 07

NYE TRENDS – OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR DEN TILLIDSVALGTE

I dette kapitel ser vi i punktform på de trends på arbejdsmarkedet, som kan få – eller måske allerede har betydning for din arbejdsplads.

Læs kapitlet her

Kapitlet gennemgår følgende emner og spørgsmål

 • Internationalisering, outsourcing og værdikæder
 • Udenlandsk arbejdskraft
 • Social dumping
 • Udenlandsk ledelse og ejerskab
 • Kapitalfonde
 • Privatisering af offentlige arbejdspladser
 • Nedskæringer og produktivitetskrav i det offentlige
 • Digitalisering, automatisering og ny arbejdsorganisering
 • Efter- og videreuddannelse
 • Løst ansatte og platformsarbejde
 • Ligestilling, lige muligheder, rummeligt arbejdsmarked og arbejdslivsbalance
 • EU direktiver og ydre regulering
 • Demografiske forandringer og konjunkturer
 • Klimaforandringer og bæredygtighed