Skip to main content
Kapitel 04

SAMARBEJDE OG TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

I dette kapitel kan du læse om TR og AMR´s roller i forhold til at bidrage til samarbejdskulturen og et godt arbejdsmiljø på deres arbejdspladser.

Læs kapitlet her

Kapitlet gennemgår følgende emner og spørgsmål

Del 1
 • Hvad forstås ved trivsel og det gode samarbejde
 • Hvad er dine muligheder for indflydelse og medbestemmelse
 • Hvad er de overordnede rammer for samarbejdet i den private og offentlige sektor
 • Hvad er rammerne for trivsel og arbejdsmiljøarbejdet på det private og det offentlige område
 • Hvad er indholdet i MED-systemets, samarbejdssystemets og arbejdsmiljøorganisationens grundlove
 • Hvilke formelle udvalg eksisterer og hvad er reglerne
Del 2
 • Hvordan samarbejder du med kolleger, ledelse og andre tillidsvalgte om den gode arbejdsplads, hvor alle trives og samarbejdet fungerer
 • Hvad er tillidsrepræsentantens opgaver omkring samarbejde, arbejdsmiljø og trivsel
 • Hvilke værktøjer kan du trække på
 • Hvordan sikres indflydelse og medbestemmelse i dagligdagen
 • Hvordan bidrager de tillidsvalgte og kollegerne i fællesskab til den gode arbejdsplads.