Skip to main content

ARBEJDSPLADSVURDERING – HVORDAN KOMMER VI I GANG?

Dette værktøj giver viden og gode råd til dig, der er valgt til at arbejde med arbejdsmiljøet på virksomheden. Der er også gode råd at hente for dig, der har fokus på trivslen på arbejdspladsen.

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab.

Virksomheden kan bruge arbejdspladsvurderingen til:

 • At synliggøre sine arbejdsmiljøproblemer
 • At udpege løsningsforslag til problemerne
 • At arbejde systematisk og forebyggende med arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøproblemerne er forskellige fra branche til branche, og du kan finde nyttige APV-tjeklister, der har øje for arbejdsmiljøet i netop din branche.

I det følgende kan du hente viden og gode råd om:

 • Krav til faserne i en APV
 • Krav til indhold i en APV
 • Branche-rettede tjeklister og metoder

Sådan gør du

Krav til faserne i en APV
En arbejdspladsvurdering skal bestå af fem faser:

 1. Kortlægning og identifikation – man undersøger, hvad der kan være problematiske forhold.
 2. Vurdering og beskrivelse – man vurderer, hvor stor risiko der er ved de fundne forhold.
 3. Inddragelse af sygefravær – man vurderer, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan være årsag til sygefraværet fx arbejdsmiljøet.
 4. Prioritering og handlingsplan – man prioriterer, hvilke forhold man først vil gøre noget ved. Derefter finder man løsninger, vælger tidsfrist og ansvarlige til opgaverne.
 5. Opfølgning – man undersøger efter nogen tid, om løsningen virkede.

 

Krav til indholdet i en APV
Følgende seks områder skal vurderes i undersøgelsen:

 1. De fysiske arbejdsmiljøforhold. Det er bl.a. indeklimaforhold, som f.eks. varme, kulde, støj, belysning, arbejdslokalets udformning, pladsforhold, vibrationer.
 2. De ergonomiske arbejdsmiljøforhold. Det er bl.a. arbejdsstillinger, indretning af arbejdspladsen, tungt fysisk arbejde, ensidigt gentaget arbejde.
 3. De psyko-sociale arbejdsmiljøforhold. Det er bl.a. arbejdets organisering og indhold, indflydelse, arbejdstid, tidspres, alenearbejde, ensformighed.
 4. De kemiske og biologiske arbejdsmiljøforhold. Det er bl.a. stoffer og materialer, processer m.v. der udskiller stoffer og materialer samt mikroorganismer.
 5. Ulykkesrisiko, ved arbejdsmaskiner, håndværktøjer, tekniske hjælpemidler, intern transport og færdsel, håndtering, eksplosions- og brandfare, ætsning og forgiftninger.
 6. Sygefravær skal inddrages ved udarbejdelsen af APV’en.

 

Branche-rettede tjeklister og metoder
Der er ikke krav til, hvordan virksomheden skal kortlægge arbejdsmiljøforholdene, men det kan fx ske ved:

 • Interviews med medarbejderne
 • Rundbordssamtaler
 • Trivselsundersøgelser
 • Spørgeskemaer, fx elektroniske
 • Brug af tjeklister fra Arbejdstilsynet
 • Brug af materiale fra branchearbejdsmiljørådene (www.bar-web.dk).

Problemerne med arbejdsmiljøet er forskellige fra branche til branche. Som en hjælp til APV’ens første fase, kortlægning og identifikation, kan du finde bracherettede APV-tjeklister som kan printes ud eller udfyldes elektronisk.

Arbejdstilsynet har udarbejdet 85 APV-tjeklister, som er placeret under 10 brancheområder.  Du finder frem til den relevante tjekliste ved at klikke på dit brancheområde:

BrancheArbejdsmiljø Rådene (i daglig tale BAR) har også udviklet APV-tjeklister til de forskellige brancher, som du kan vælge at bruge.

Her finder du også eksempler på spørgeskemaer , handlingsplaner, dialogværktøjer og spil. De fleste af materialerner er lige til at printe ud – til inspiration og brug. Lad dig gerne inspirere af andre brancher end din egen. Du får adgang ved at klikke på et brancheområde.

 

Links

 

Referencer
Værktøjet er skrevet med inspiration fra Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådene.