Skip to main content
Kapitel 03

FAGLIGE ORGANISATIONER OG ORGANISERING

I dette kapitel kan du læse om faglige organisationer og om, hvorfor det er vigtigt, at dine kolleger er engagerede i det faglige arbejde.

Læs kapitlet her

Kapitlet gennemgår følgende emner og spørgsmål

Del 1
  • Hvilke organisationer er centrale i den danske model
  • Hvad er fagbevægelsens væsentligste funktioner
  • Hvad er arbejdsgiverorganisationernes vigtigste funktioner
  • Hvem er “de gule” organisationer
Del 2
  • Hvorfor er det faglige fællesskab vigtigt for dig og den danske model
  • Hvordan engagerer du dine kolleger i det faglige fællesskab
  • Hvor står du i forhold til de kolleger, som ikke er organiserede
  • Hvor kan du få hjælp til at organisere dine kolleger