Skip to main content
Kapitel 01

NYVALGT OG HVAD SÅ

I dette kapitel kan du læse om, hvilke opgaver, pligter og rettigheder du har som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, eller hvis du varetager andre tillidsposter. Du kan læse om hvad du har indflydelse på og hvor du kan søge hjælp og råd.

Læs kapitlet her

Kapitlet gennemgår følgende emner og spørgsmål

  • Hvem repræsenterer du som henholdsvis tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant?
  • Hvad har du indflydelse på?
  • Hvilke pligter og rettigheder har du som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant
  • Hvordan er du som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant beskyttet i hvervet
  • Hvor kan du søge hjælp og råd
  • Hvordan ser dagligdagen som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant ud?
  • Hvordan finder du en god balance mellem dit arbejde, dine opgaver som tillidsvalgt og din familie?
  • Hvilke uddannelsesmuligheder har du som tillidsvalgt?
  • Hvad er reglerne for genvalg eller nyvalg?
  • Hvad er dine muligheder efter tillidshvervet?