Skip to main content

ÅRLIG DRØFTELSE AF ARBEJDSMILJØET – NYTTIGE SPØRGSMÅL

Dette værktøj giver gode råd til dig, der er valgt til at arbejde med arbejdsmiljøet i din organisation.

Alle virksomheder skal drøfte arbejdsmiljøet mindst én gang om året. Hvor der er en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal drøftelsen ske med arbejdsmiljørepræsentanterne. På de små virksomheder, skal drøftelsen ske direkte med de ansatte. På mødet skal der træffes beslutninger om de vigtigste indsatser for et bedre arbejdsmiljø.

En arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde følgende punkter:

 • Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.
 • Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå.
 • Vurdere, om det foregående års mål er nået.
 • Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.
 • Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

I det følgende kan du finde inspiration til spørgsmål til den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet. Spørgsmål, der kan være nyttigt at tænke over før mødet. Vi har delt spørgsmålene op i fem kategorier:

 1. Hvordan er det gået med arbejdsmiljøet det seneste år?
 2. Hvordan er det gået med samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år?
 3. Hvilke mål vil vi sætte for arbejdsmiljøet det kommende år?
 4. Hvilke mål vil vi sætte for samarbejdet det kommende år?
 5. Hvordan er vores viden om arbejdsmiljøet?

Sådan gør du

Spørgsmål til den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet

1. Hvordan er det gået med arbejdsmiljøet det seneste år?

  1. Har vi haft særlige udfordringer med arbejdsmiljøet det seneste år – f.eks. sygefravær eller ulykker?
  2. Har vi steder eller arbejdsmetoder, der udgør en risiko for arbejdsmiljøet?
  3. Hvad virker positivt på arbejdsmiljøet i virksomheden
  4. Har der været situationer, hvor vi har manglet viden om arbejdsmiljøet?
  5. Hvilke mål satte vi ved sidste års drøftelse?
  6. Har vi nået vores mål? Hvis ikke – hvad forhindrede os?
  7. Skal målene videreføres til næste år?

 

2. Hvordan er det gået med samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år?

a. Hvordan har vi struktureret samarbejdet?

i. Hvordan har vi struktureret vores samarbejde?
ii. Har der været tid og ressourcer?
iii. Har strukturen for samarbejdet været passende?

b. Hvilken form har samarbejdet haft?

i. Har der været møder med fast interval?
ii. Har vi fulgt op på møderne?

c. Hvad sker der, når der opstår arbejdsmiljøproblemer?

i. Hvordan håndterer vi det i virksomheden?

 

3. Hvilke mål vil vi sætte for arbejdsmiljøet det kommende år?

a. Står virksomheden over for nye opgaver eller ændringer, som påvirker arbejdsmiljøet?
b. Hvilke mål ønsker vi at sætte for de områder, vi vælger at arbejde med det kommende år?
c. Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for at nå vores mål?
d. Hvordan vil vi arbejde med den næste arbejdspladsvurdering (APV)?
e. Hvilke kurser eller uddannelser skal arbejdsmiljørepræsentanten have for at fungere bedst muligt?

 

4. Hvilke mål vil vi sætte for samarbejdet det kommende år?

a. Skal vi mødes med faste intervaller i det kommende år?
b. Hvordan skal vi mødes?
c. Skal vi inddrage andre medarbejdere i aktiviteter, hvor arbejdsmiljøet er på dagsordenen?
d. Hvem har ansvaret for løbende at følge op på, om vi er på rette vej?

 

5. Hvordan er vores viden om arbejdsmiljøet?

I virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation skal I også drøfte, om den nødvendige viden om arbejdsmiljø er til stede på virksomheden. I kan spørge:

a. Har vi arbejdsopgaver, der kræver særlig arbejdsmiljøviden, og har vi den nødvendige viden hertil?
b. Står vi over for udfordringer i det kommende år, hvor vores viden om de arbejdsmiljømæssige konsekvenser er utilstrækkelig?
c. Hvad vil vi gøre for at indhente den viden, som mangler?

 

Gode tommelfingerregler

 • Systematik og prioritering af arbejdsmiljøindsatsen er afgørende for et godt resultat.
 • Møder bliver mest konstruktive, hvis alle er godt forberedt.

Sørg for, at der altid bliver lavet skriftlige referater fra den årlige drøftelse.

 

Link

Arbejdstilsynets guide.