Skip to main content

GODE RÅD, NÅR DU GIVER FEEDBACK

Dette værktøj giver gode råd til, hvordan du giver andre en konstruktiv og udviklende feedback.

Feedback betyder tilbagemelding – eller reaktion på andre. I dagligdagen påvirker vi hinanden, og vi reagerer på hinanden. Vores ansigtsudtryk, holdning, bevægelser, tonefald og ordvalg fortæller andre, hvordan de virker på os. Uanset om vi vil det eller ej. Og uanset om det er hensigtsmæssigt i den givne situation eller ej.

Når du fortæller en anden person, hvordan du oplever hendes adfærd, giver du personlig feedback. Feedback giver modtageren mulig for at lære noget om sig selv og den måde, hendes adfærd virker på andre. Hun kan vælge at ændre en adfærd, som virker uhensigtsmæssig på andre. Eller hun kan vælge at lade være. Valget er helt og holdent feedback-modtagerens.

Mange har svært ved at give feedback i dagligdagen. Måske fordi vi er:

 • bange for at såre
 • bange for den andens reaktion
 • bange for at blive misforstået
 • usikker på, hvordan tingene skal siges

I det følgende finder du 12 gode råd, du kan bruge til at give god feedback til andre.

Sådan gør du

12 gode råd, når du giver feedback

 1. Giv overvejende positiv feedback. Hav specielt øje for det, som gik godt
 2. Giv feedbacken på et tidspunkt, hvor modtageren er parat til at modtage den eller beder om den
 3. Vær specifik – ikke generel. Beskriv adfærd, ikke karaktertræk
 4. Vær beskrivende snarere end vurderende
 5. Undgå generaliserende ord som ’altid’ eller ’aldrig’
 6. Giv negativ feedback i form af alternative forslag
 7. Gør feedbacken personlig og tal for dig selv – helst i jeg-sprog. Du-sprog kan nemt virke bebrejdende. Sig: “Jeg er ikke enig i, at…” I stedet for “Det er forkert, når du siger at…”
 8. Undgå at være moralsk eller fordømmende i dine udtalelser. Undgå udtryk som ’man’ og ’nogen’
 9. Pas på sarkasme og ironi
 10. Henvis til konkrete eksempler, når det er muligt
 11. Lyt til modtagerens reaktion. Kontrollér, om dit budskab er forstået. Og husk, at det ikke nødvendigvis betyder, at budskabet er accepteret
 12. Giv modtageren lov til at afvise din feedback – helt eller delvist

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra HK Danmarks pjece ”Feedback”. Pjecen er udviklet til tillidsvalgte.