Skip to main content

GODE RÅD, NÅR DU MODTAGER FEEDBACK

Dette værktøj giver gode råd til, hvordan du modtager feedback fra andre.

Feedback betyder tilbagemelding – eller reaktion på andre. I dagligdagen påvirker vi hinanden, og vi reagerer på hinanden. Vores ansigtsudtryk, holdning, bevægelser, tonefald og ordvalg fortæller andre, hvordan de virker på os. Uanset om vi vil det eller ej. Og uanset om det er hensigtsmæssigt i den givne situation eller ej.

Når en anden person fortæller, hvordan hun oplevede din adfærd, har du en unik chance for at blive klogere på dig selv. Feedback giver dig mulighed for at lære noget om dig selv og den måde, din adfærd virker på andre. Du kan vælge at ændre en adfærd, som virker uhensigtsmæssig på andre. Eller du kan vælge at lade være. Valget er helt og holdent feedback-modtagerens.

Husk også, at feedback fra en anden er et udtryk for netop den persons oplevelse af virkeligheden. Andre kan give udtryk for helt andre oplevelser af den samme adfærd i den samme situation.

I det følgende finder du 9 gode råd, du kan bruge, når du modtager feedback.

Sådan gør du

9 gode råd, når du modtager feedback

  1. Lyt omhyggeligt og åbent til feedbacken, som den bliver fremstillet. Tolk ikke, koncentrer dig om at lytte
  2. Koncentrer dig om at lytte, lad være med at gøre dig klar til at forsvare dig. Husk ’man kan ikke lytte med munden fuld af egne ord’
  3. Vis, at du forstår – eller ikke forstår – hvad den anden mener
  4. Hvis feedbacken er for generel, så bed om konkrete eksempler
  5. Stil gerne eventuelt afklarende spørgsmål – ikke debatterende spørgsmål
  6. Gør det klart, at du har forstået budskabet. Gentag eventuelt, hvad den anden har sagt
  7. Accepter muligheden for, at der kan være noget rigtigt i det, den anden siger
  8. Hvis du er overrasket, så sig, at du må tænke over det sagte
  9. Det er ok at sortere i den afgivne feedback. Det er ikke al feedback, du behøver at tage til dig. Det er ok at fravælge, hvis du ikke mener at kunne drage en lære af feedbacken, eller hvis du er uenig med afsenderen.

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra HK Danmarks pjece ”Feedback”. Pjecen er udviklet til tillidsvalgte.