Skip to main content

GODE RÅD OG POINTER TIL DIT ARBEJDE I MED-UDVALGET

Dette værktøj har gode råd og pointer til dig, der repræsenterer dine kolleger i MED.

Dit arbejde i MED udvalget handler først og fremmest om at sikre at du og dine kolleger får indflydelse på den måde tingene foregår på jeres arbejdsplads.

Men indflydelse er ikke en selvfølge. Selvom du har formel plads i MED-udvalget og du deltager i møderne, så er du og dine kolleger ikke sikre på at få indflydelse på det der foregår på møderne.

Der er mange veje til indflydelse. Overordnet er det vigtigt at;

 • MED-systemets regler bliver overholdt
 • Du har styr på dit mandat. Dvs. at kollegerne bakker op om det I ønsker gennemført.
 • Du overvejer hvad der skal til for at ledelsen vil være parat til at ændre deres beslutning i retning af dine ønsker
 • Når du som tillidsvalgt gerne vil sikre dit mandat, sikre dig, du har kollegernes opbakning, høre deres meninger m.m., kan det være nyttigt at arrangere og invitere kollegerne vi til til et møde, hvor I kan inspirere hinanden, finde løsninger, træffe valg og tage beslutninger sammen. Det kræver lidt tid og vilje hos alle at opbygge og vedligeholde en god mødekultur, men det er både tidsbesparende og stressreducerende, når møder fungerer godt.
 • Du kan være med til at drøfte og vende mulige løsninger

Nedenfor beskrives en række mere detaljerede råd og pointer ift. forskellige aspekter af MED arbejdet.

GODE RÅD OG POINTER

Få indflydelse på beslutningerne

 • Overvej altid hvad det er, der skal få ledelsen til at ændre beslutning i denne sag

Er der områder hvor I kunne tænke jer at få indflydelse gennem nogle retningslinjer Overvej, hvad der skal til for, at du kan byde ind med faglig kvalificering af de beslutninger, der tages

 • Overvej, hvad du har at tilbyde til gengæld for indflydelse
 • Overvej om du har mulighed for at lægge pres på beslutningstagerne. Ville kolleger, brugere eller offentlighed støtte op om sagen, hvis den blev offentligt debatteret?

Ledelsens motivation for at give medarbejderne indflydelse

 • Er du tæt på og vidende om de faglige overvejelser og praksiserfaringer, som er relevante for beslutninger, der skal træffes. Overvej, hvad der skal til for, at du kan byde ind med faglig kvalificering og hvordan du bedst får formidlet din viden til ledelsen
 • Overvej hvad der skal til for, at du kan tilbyde en lettere implementering. Kan du udvikle dit baglandsarbejde med kollegerne, så det gør det muligt at tilbyde mere på implementeringen

Om ansvarlighed overfor ledelsens mål og beslutninger

 • Overvej om du kan tilbyde ledelsen mere ansvarlighed og hvad du kan få ud af det
 • Overvej hvordan din ansvarlighed virker på dine kolleger i baglandet. Føler de stadig at du er deres repræsentant

Om at udvise initiativ og aktivitet på møderne

 • Det er en god vane at være synlig og aktiv på MED-møderne, og ledelsen ser faktisk gerne at medarbejderrepræsentanterne byder ind.

Om at repræsenterer kollegerne

 • Hav fokus på dit bagland og dine kolleger – det er det vigtigste og mest grundlæggende i dit hverv. Det kan du ikke gøre for meget ud af.
 • Det kan give mere indflydelse, når man har tjek på baglandet

Information op og ned i MED systemet

 • Lad jer ikke spise af med almindelig information. En drøftelse i MED betyder at udvalget træffer beslutninger, der skal indgå i den endelige løsning på sagen. Sørg for at medarbejdersidens informationsveje fungerer, så I kan klæde hinanden på til drøftelserne.
 • Hvis du er placeret i toppen af MED-systemet, så sørg for, at dine kolleger længere nede i systemet kan se, at du bærer deres holdninger videre.

MED og innovation

 • Vær opmærksom på, hvor der er fagligt innovative kolleger, og hvordan du som MED-repræsentant kan støtte deres ideer og deres muligheder for at eksperimentere med nye løsninger

Indflydelse indebærer usikkerhed

 • Der kan godt være usikkerhed, når forskellige mulige beslutninger drøftes. Det er I nødt til at tage med, hvis vi vil have indflydelse på beslutninger. Det er derfor ikke et argument for ikke at drøfte tingene med kollegerne.

Uofficiel viden

 • Vær opmærksom på, om det du får at vide uofficielt, er noget, der burde drøftes officielt. Husk at det er svært at handle på uofficiel viden.

Referater i MED

 • Du har altid ret til at få ført det til referat, som du har sagt
 • Husk at referatet også er det, der viser dine kolleger, at du har repræsenteret dem som aftalt

Når der er brud på MED-aftalen

 • At påtale et brud giver sjældent indflydelse på den konkrete sag. Men det kan være nødvendigt at påpege tilbagevendende problemer med, at beslutningerne ikke drøftes med medarbejderne.
 • Tal med afdelingen, hvis ledelsen i MED-udvalget generelt ikke respekterer spillereglerne. Det vil sige, at de ikke informerer i tide og ikke lader relevante beslutninger komme til drøftelse.

Det repræsentative systems svagheder

 • Husk at der er mulighed for at indkalde berørte repræsentanter på MED-møder

Når ledelsen er problemet

 • Søg hjælp i afdelingen, hvis I udsættes for decideret undertrykkende ledelse

Systemet set af medlemmer uden Tillidshverv

 • Vær opmærksom på at MED kun er et redskab til at få indflydelse – det er ikke et mål i sig selv.

Hvordan lærer man at forstå budgettet?

 • Tænk først og fremmest over, hvad du og kollegerne gerne vil have indflydelse på
 • Find derudfra ud af, hvilke tal du skal kende og forstå for at kunne påvirke beslutningerne på det område
 • Hvis du mangler tal eller beregninger, du mener kan støtte din argumentation, så bed kommunen/regionen om at udarbejde dem.

Samarbejdet med din afdeling
Husk at dit indflydelsesarbejde i MED spiller sammen med afdelingens indflydelsesarbejde. Gør hvad du kan for at få en god dialog med afdelingen om, hvordan I støtter hinanden og får de bedst mulige resultater

Links
MED Håndbogen 2015 findes her

Medhør uden medbestemmelse – rapport fra FTF 2012.

Reference
De gode råd er skrevet med inspiration i rapporten ”Indflydelse kommer ikke af sig selv”. Rapporten er skrevet på baggrund af materiale fra MED-projektets aktionslæringsgrupper, aktionsforskningsprojekt, kvalitative interviews med kommunaldirektører og forvaltningschefer samt strategiskemaer om indflydelsesprocesser udfyldt af uddannelsesansvarlige i FOA.