Skip to main content

HVAD KAN I GØRE VED MOBNING

Dette værktøj henvender sig til dig, der gerne vil have gode råd til, hvad du selv og arbejdspladsen kan gøre, hvis I har kolleger, der oplever, de bliver udsat for mobning.

Det kan være vanskeligt at finde ud af, om det en kollega oplever i en bestemt situation, er mobning eller om der snarere er tale om en samarbejdskonflikt.

Hvis du eller en kollega eller måske ledelsen får fornemmelse af, at der kan være mobning på spil på arbejdspladsen, er der flere ting I kan gøre.

Nedenfor finder du en tjeckliste henvendt til arbejdspladsen og en tjeckliste henvendt til dig som tillidsvalgt.

Du kan bruge listen som inspiration til, hvordan I kan arbejde med problemet på din arbejdsplads.

 

Tjekliste til arbejdspladsen

Mobning og chikane håndteres og forebygges grundlæggende på samme måde som andre arbejdsmiljøproblemer. Det vil sige:

  • Ved at arbejde for det gode psykiske arbejdsmiljø, hvor samarbejde, kommunikation og problemløsning foregår i et anerkendende og åbent miljø
  • Ved at udarbejde en personalepolitik, en antimobbe- eller samarbejdspolitik, som giver virksomhedens aktører et grundlag for at gøre noget. I politikken står organisationens ønsker om, hvordan samarbejdet skal være, og hvordan eventuelle mobbesituationer skal forebygges og håndteres. Det ændrer ikke noget i sig selv, men giver dig et udgangspunkt og en retning for at handle.
  • Ved at inddrage ledelsen i konkrete situationer. Hvis ledelsen ikke medvirker til at håndhæve en mobbepolitik, kan den ikke gennemføres. Derfor skal ledelsen involveres, hver gang der er tale om mobning eller chikane – og når det skal forebygges ved en politik.

Tjekliste til dig som tillidsvalgt

Som tillidsvalgt har du flere muligheder i forhold til både forebyggelse og håndtering:

  • Du kan hjælpe med at sikre, at de nødvendige personalepolitikker er nedskrevet og tilgængelige for alle på arbejdspladsen. Politikkerne skal skrives på en måde, så de fungerer vejledende både for den der oplever sig udsat for mobning og den, der bliver beskrevet som mobbeudøver.
  • Mobning og chikane kan indgå som tema i den årlige APV. Er undersøgelsen anonym, ved man altså ikke, hvem der oplever at blive mobbet. Der skal derfor være retningslinjer for, hvem man går til, hvis man føler sig mobbet. Det kan fx være dig som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.
  • Mobning er ikke altid udtryk for en isoleret mobningsproblematik, men vil i nogle tilfælde være udtryk for et generelt problem med trivslen på jeres arbejdsplads. Uanset om problemet er individuelt eller kollektivt skal det tages alvorligt, da det at opleve sig udsat for mobning er sundhedsskadeligt – og altså på sigt kan påvirke hele arbejdspladsen.
  • Er du i tvivl så søg råd og vejledning hos din fagforening og/eller arbejdstilsynet.

Som tillidsvalgt er du med til at skabe samarbejdskulturen. Når der opstår svære konflikter, der kan udvikle sig til mobnings- og chikanesituationer, kan du være den der viser, at situationen tages alvorligt. Jo tidligere man som arbejdsplads reagerer jo bedre. Du skal sikre, at ledelsen inddrages aktivt i håndteringen af situationen. Det kan du gøre i forbindelse med møder i SU/MED/AMO, eller ved at gå direkte til din leder. Hvis lederen medvirker til mobningen, må du gå et niveau højere op eller til din fagforening.

 

Links

Arbejdstilsynet – hvad er mobning? , Rapport om mobning fra 2009 , Stop mobning og Videncenter for arbejdsmiljø – viden om mobning

Reference

Tjeklisten er udarbejdet af Team arbejdsliv.