Skip to main content

HVORDAN FOREBYGGER OG HÅNDTERER I VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

Dette værktøj henvender sig til dig, der gerne vil have inspiration til, hvordan I kan arbejde på at forebygge, at der opstår voldsepisoder på arbejdspladsen. Det er også til dig, der gerne vil have gode råd til at håndtere vold, når den opstår.

Tjekliste til arbejdspladsen
Forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold kan rette sig mod områder så som:

 • Arbejdstilrettelæggelse; den fysiske indretning, mulighed for at tilkalde hjælp og klare retningslinjer for, hvordan man håndterer potentielt farlige klienter og kunder.
 • Kompetenceudvikling, forbedret kommunikation og klare retningslinjer i forhold til at skabe tryghed for alle; også for den potentielle voldsudøver, for hvem utryghed og uklarhed i sig selv kan være voldsudløsende. Hvis den, som trues, ikke er forberedt på at møde truslen, kan han eller hun være med til at skrue konfliktniveauet i vejret.
 • Fjerne og minimere uhensigtsmæssige procedurer, der kan øge vreden hos klienter eller kunder, fx lange ventetider, uforståelig information eller lignende.
 • Udarbejde en voldsforebyggelsespolitik, som definerer, hvordan vold og trusler om vold kan forebygges på individ-, afdelings-, og arbejdspladsniveau. Politikken bør indledes med, hvordan arbejdspladsen forstår psykisk og fysisk vold. Derefter beskriver den, hvad der bør gøres i form af at tilrettelægge arbejdet, registrere hændelser, træne og uddanne, fysiske sikkerhedsforanstaltninger mm.
 • Klare retningslinjer, der anviser handlemåder ved konfliktsituationer og efterfølgende håndtering af krisehjælp, anmeldelse og drøftelse af læring af voldsepisoder i personalegruppen.

 

Tjekliste til dig som tillidsvalgt
Som tillidsvalgt er du med til at sikre, at arbejdspladsen har de nødvendige forebyggelses- og håndteringstiltag i forhold til vold og trusler om vold. Det er vigtigt, at både vold og trusler om vold tages alvorligt. Derfor skal du bruge din rolle som tillidsvalgt til at sikre:

 • At vold og trusler om vold registreres og anmeldes.
 • At arbejdspladsen har en tilgængelig politik for forebyggelses af vold, som definerer, hvornår der er tale om vold, eller trusler om vold. Den skal også beskrive, hvilke krav og forventninger, der stilles til de ansatte og hvilken støtte og rådgivning, de kan få.
 • At vold og trusler om vold indgår i den årlige APV, hvis der har været tidligere tilfælde af vold eller trusler om vold indenfor de sidste fem år.
 • At den der udsættes for vold eller trusler om vold, får den nødvendige hjælp, støtte og rådgivning.
 • At alle der er i risikozonen, bliver trænet og uddannet i at møde truende kunder eller klienter og i evnen at nedtrappe aggressioner.
 • At ledelsen viser synlighed i håndtering af situationen. Hvis fx en skoleelev slår en lærer, har ledelsen en vigtig opgave i at vise skolens holdning til voldelig adfærd.
 • Er du i tvivl, kan du søge råd og vejledning hos din fagforening og/eller hos arbejdstilsynet.

 

Links

Arbejdstilsynet – vold og trusler , FOAs råd om forebyggelse af vold , Videncenter for arbejdsmiljø – vold , BFA – Trusler og vold på arbejdspladsen , BUPL – vold og trusler , Guides – styr uden om vold og trusler , Pjece “Et godt psykisk arbejdsmiljø” & Fakta om trusler og vold.

 

Reference
Tjeklisten er udarbejdet af Team arbejdsliv.