Skip to main content

MÅLING AF SOCIAL KAPITAL

Dette værktøj er til dig, der gerne vil bruge en måling af den sociale kapital som indgang til at arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Social kapital er en måling, der bruges til at sige noget om, hvor godt arbejdspladsen som samlet enhed løfter sine kerneopgaver. Det sker ved at måle på 3 faktorer;

Tillid
Retfærdighed
Samarbejde.
Du kan få en god fornemmelse af, hvor høj den sociale kapital er på jeres arbejdsplads ved at spørge til disse 3 faktorer. Du kan vælge at afdække det på hele arbejdspladsen eller i udvalgte afdelinger eller teams. Det er blot vigtigt, at du inddrager alle i den enhed, du ønsker at undersøge.

Nedenfor finder du et forslag til, hvordan du med 4 spørgsmål kan afdække de 3 faktorer. Spørgsmålene stilles op i et spørgeskema. Alt efter, hvordan dine kolleger besvarer dem, udløser det nogle point. Summen af hvert enkelt skema, giver dig et billede på, hvordan kollegerne hver især oplever den sociale kapital på jeres arbejdsplads.

Sådan gør du

Gennemførelse af måling

Find frem til, hvor du vil lave din måling. Er det på hele arbejdspladsen eller på dele af den?

Print det vedlagte skema ud i det antal eksemplarer du skal bruge og del det rundt.

Indsaml skemaerne og læg de fire tal fra besvarelserne sammen og skriv dem på skemaet.

Når du skal vurdere graden af social kapital i hvert skema kigger du på denne pointtabel:

  • 0-8 point = meget lav social kapital
  • 8,1 -10,1 point = Lidt under gennemsnittet i Danmark
  • 10,2 point = Gennemsnittet i Danmark
  • 10,3 – 12,3 point = Lidt over gennemsnittet i danmark
  • 12,4 – 16 point = Meget høj social kapital

 

Måling af social kapital

Spørgsmål 1.

Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?

Svarmuligheder:

 

Sæt X Point
I meget høj grad 4 point
I høj grad 3 point
Delvist 2 point
I ringe grad 1 point
I meget ringe grad 0 point

 

Spørgsmål 2

Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

Svarmuligheder:

 

Sæt X Point
I meget høj grad 4 point
I høj grad 3 point
Delvist 2 point
I ringe grad 1 point
I meget ringe grad 0 point

 

Spørgsmål 3

Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?

Svarmuligheder:

 

Sæt X Point
I meget høj grad 4 point
I høj grad 3 point
Delvist 2 point
I ringe grad 1 point
I meget ringe grad 0 point

 

Spørgsmål 4

Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?

Svarmuligheder:

 

Sæt X Point
I meget høj grad 4 point
I høj grad 3 point
Delvist 2 point
I ringe grad 1 point
I meget ringe grad 0 point

 

Samlet sum:  

Download skemaet som word dokument her.

 

Reference

Dette værktøj er udarbejdet med inspiration fra Tage Søndergaard Kristensen.