Skip to main content

CAFÉMØDER – ET FORUM FOR DIALOG OG UDVIKLING

Metoden kan bruges af dig, der har brug for at strukturere dialog og idéudvikling mellem mange mennesker. Her er også inspiration at hente for dig, der ønsker at variere hverdagens møder.

Cafémøder er en metode til at strukturere dialoger. Et cafémøde giver gode muligheder for at udveksle ideer og skabe dialog mellem deltagerne.

Caféens arbejdsform er dialog/udveksling. Derfor er det vigtigt, at deltagerne er engageret i det, der skal snakkes om, og er parate til både at lytte og fortælle.

Det betyder blandt andet, at:

 • Spørgsmål skal være ”brændende”: vedkommende, konkrete, åbne og bør indeholde personlige implikationer
 • Det er vigtigt at lytte. Lyt med indføling og medleven

Dialogen foregår ved mindre borde, og deltagerne cirkulerer rundt ved bordene og kommer med nye ideer eller udvikler videre på de eksisterende ideer.

Cafémøder er nøje planlagt i forvejen og styres undervejs af en cafevært. Metoden lægger stor vægt på, at der skabes en god stemning og energi i rummet – gerne med lidt forplejning undervejs.

I det følgende kan du hente ideer til:

 • Sådan kan du organisere et café-møde
 • Sådan forløber et café-møde
 • Sådan kan du dokumentere et cafémøde

Sådan gør du

Sådan kan du organisere et café-møde:

 • Deltagerne skal sidde gruppevis (3-6 personer) omkring mindre borde og snakker – helst i samme rum
 • Det er en god ide med papirduge på bordene – til at tegne og skrive på. Alternativt kan du lægge A3 papirer og tuscher.
 • Indret gerne med levende lys, en blomst, snacks, plads til kaffekopper – hygge
 • Et bordskilt kan angive bordets navn eller kan indeholde et spørgsmål – dermed sættes en ramme, en stemning anslås, eller en opgave angives
 • Der kan udnævnes eller vælges en permanent eller midlertidig cafévært ved hvert bord, som tildeles særlige opgaver

Et cafémøde kan vare mellem 1-4 timer, alt afhængig af, hvor mange deltagere der er, og hvor mange spørgsmål, der er på dagsordenen.

Sådan forløber et café-møde:

 • Cafeværten sætter rammerne:
  • Byder velkommen
  • Angiver, hvad folk ved cafebordene skal gøre – og hvornår
  • Giver instruktioner om, hvad de enkelte momenter og opgaver består i
  • Formulerer sig kort og forståeligt, giver enkelte punktvise instruktioner
 • Deltagerne sætter sig i grupper (3-6 personer) ved et bord
 • Grupperne vælger en bordformand, hvis opgave det er at samle ideerne, deltagerne kommer med.
 • Alle ideer skrives på papirdugen eller på A3-papir.
 • Når cafe-værten giver tegn, skifter deltagerne bord – bordformanden bliver dog siddende.
 • Når deltagerne har sat sig ved de nye borde, præsenterer bordformanden kort de nye gæster for de idéer, der er samlet ved bordet.
 • De nye deltagere bygger videre på bordets idéer.
 • Når cafe-værten giver tegn, skifter deltagerne igen bord – og igen bliver bordformanden siddende
 • Sådan fortsætter processen, indtil deltagerne har været rundt ved mindst tre borde – gerne alle.
 • Cafeværten beder deltagerne gå tilbage til startbordet
 • Gruppen strukturerer bordets ideer, og de fremlægges i plenum. Hæng eventuelt borddugene op på væggen og lad deltagerne studere dem.
 • Cafe-værten afslutter mødet, fortæller hvad resultaterne fra mødet skal bruges til og takker deltagerne for indsatsen
 • Byder velkommen
 • Angiver, hvad folk ved cafebordene skal gøre – og hvornår
 • Giver instruktioner om, hvad de enkelte momenter og opgaver består i
 • Formulerer sig kort og forståeligt, giver enkelte punktvise instruktioner

Sådan kan du dokumentere et cafemøde:

For at fastholde, hvad der skete på cafémødet, er det en god ide at dokumentere det på en eller anden måde, her er et par forslag:

 • En foto-dokumentation fra mødet
 • En “avis” i umiddelbar forlængelse af cafémødet
 • Et referat til ophængning blandt kollegerne eller offentliggørelse på intranet
 • Et orienteringsmøde – også for dem, der ikke deltog i cafemødet
 • Handlingsplaner, som er udsprunget af cafémødet
 • En mappe til alle deltagere med alle materialer og konklusioner
 • Find selv på flere forslag…

Reference
Værktøjet er skrevet på baggrund af personlig erfaring med metoden og søgning på nettet.