Skip to main content

TR'S ROLLE EFTER EN FAGLIG KONFLIKT

Værktøjet er en huskeliste til dig, der er TR på en arbejdsplads, der har været en del af en faglig konflikt og nu afslutter den. Du kan bruge huskelisten som inspiration og tjekliste til, hvordan du bedst hjælper til med at sikre, at arbejdet kan genoptages på en god og ordentlig måde.

Når en konflikt afsluttes og arbejdet skal genoptages, vil verden ikke være, som før konflikten brød ud. Måske er der usikkerhed og mistillid mellem dine kolleger indbyrdes og i forhold til ledelsen. Det er i alles interesse, at I arbejder på at genoprette et godt arbejdsklima, som alle trives i. Det er din opgave at arbejde for, at sikre dialogen på alle niveauer og udrydde så meget af usikkerheden som muligt.

HUSKELISTEN

Efter konflikten

Hvem Husk at

Kollegerne

Dine særlige opgaver som uformel leder for dine kolleger stopper den dag konflikten ophører. Der er dog stadig brug for, at du er opmærksom på om dine kolleger er fuldt informerede og ved hvad de forventes at gøre.

 • Orientere om konfliktens ophør
 • Drøfte det endelige resultat med kollegerne
 • Informere om indholdet af den nye overenskomst
 • Gøre dem opmærksomme på at de nu har mødepligt og risikerer bortvisning hvis de udebliver på et ulovligt grundlag.
 • Du kan kontakte en kollega, som udebliver og om fornødent indgå aftale med din fagforening og arbejdsgiveren, så en eventuel bortvisning måske kan undgås.

 

Arbejdsgiveren

Det kan være en god ide hurtigtst muligt at skabe kontakt til ledelsen og sammen finde ud af hvordan i bedst understøtter overgangen til normal hverdag for kolleerne..

 • Du nu genindtræder i dine normale forpligtelser som TR
 • Undersøge om, ledelsen har lavet en arbejdsplads og formidl den til kollegerne
 • Lave en aftale om hvordan den praktiske overgang fra konflikt til arbejde skal foregå.
 • Aftale hvordan I sammen kan minimere usikkerhed og mistillid.

Fagforeningen/forbundet

 

 • Følge op på de holdninger og politiske udmeldinger der kommer i kølvandet på den nye overenskomst
 • Informere afdelingen om stemningen på din arbejdsplads
 • Følge op på uafsluttede spørgsmål vedr. konflikten, konfliktunderstøttelse mv.

 

 

Reference

Værktøjet er udviklet med inspiration fra en vejledning til lærerne under konflikten i 2013, skrevet af Dansk lærerforeningen.