Skip to main content

TR'S ROLLE UNDER EN FAGLIG KONFLIKT

Værktøjet er en huskeliste til dig, der er TR på en arbejdsplads under en faglig konflikt. Du kan bruge huskelisten som inspiration og tjekliste til, hvordan du skal forholde dig mens konflikten står på.

Når du som TR bliver involveret i en faglig konflikt på din arbejdsplads, er det vigtigt, at du kender til de formelle opgaver, du forventes at påtage dig. Det er dog lige så vigtigt, at du tager ansvaret som uformel leder for dine kolleger. I det øjeblik, at en konflikt er en realitet på din arbejdsplads, ophører virksomheden med at have et ledelsesansvar for dig og dine kolleger. Det ansvar påhviler nu formelt jeres faglige organisation repræsenteret af dig. Det er dig, der kan sikre, at du og dine kolleger stadig mødes og bliver orienteret om, hvad der foregår, samt at I drøfter jeres og organisationernes holdning til det der foregår.

HUSKELISTEN

Under konflikten

Hvem Husk at

Kollegerne

Du har nu en slags lederfunktion for dine kolleger på vegne af jeres forbund.

 

 • Sørge for, at dine kolleger ved hvordan de kan få fat i dig og evt. i hinanden
 • Orientere dine kolleger løbende på møder, email, sms mv.
 • Tage dine kolleger med på råd ift. hvordan i vil deltage aktivt i konflikten
 • Involvere dine kolleger i planlægning og afvikling af fælles konfliktaktiviteter
 • Indskærpe overfor dine kolleger, at de har mødepligt til de faglige aktiviteter under konflikten

Arbejdsgiveren

Ledelsen kan nu ikke længere disponere over konfliktramt personale.

 • Holde jævnlig kontakt
 • Sikre ledelsen kan komme i hurtig kontakt med dig.

 

Fagforeningen/forbundet

Det er vigtigt at du er i tæt kontakt og samarbejder med din fagforening og dit forbund. De kan vejlede dig og holde dig orienteret om, hvad der sker.

 • Sørge for, at din fagforening har de rigtige kontaktoplysninger på dig, sådan at de hurtigt kan få fat på dig.
 • Opsøge nye informationer, afklare spørgsmål og problemer, sådan at du har føling med udviklingen dag for dag.
 • Ringe eller besøge din fagforening hvis du har brug for sparing
 • Deltage i de eventuelle aktiviteter for tillidsvalgte, fagforeningen eller forbundet inviterer til.